• Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów
  • Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów

Stenty podwójnie zagięte (DJ, Double-J, JJ) służące do cewnikowania górnych dróg moczowych - są to najwyższej jakości zestawy do aplikacji oraz cewniki moczowodowe Uromed »HYDROPUR®« oraz »HEPARIUS®« do długotrwałego szynowania (aż do 12 miesięcy). Poprzez zastosowanie kompatybilnego materiału ze specjalnymi powłokami polimerowymi minimalizują proces krystalizacji moczu, formowania biofilmu oraz inkrustacji. Utrzymując efektywność drenowania, zmniejszają częstotliwość konieczności interwencji, zwiększając interwały pomiędzy wymianami.