• Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów
  • Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów

Oferujemy zaawansowane systemy aparatury medycznej do monitorowania parametrów życiowych pacjentów znajdujących się pod opieką anestezjologów na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w tym urządzenia pomiarowe do badania zapotrzebowania bilansu energetycznego pacjentów wentylowanych.