• Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów
  • Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów

Nowoczesne, responsywne technologie w aparaturze medycznej znacząco zwiększają możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego - szczególnie w tak newralgicznym obszarze, jakim jest układ nerwowy. Oferowane przez nas systemy dla chirurgii rdzenia kręgowego, mózgowia i układu naczyniowego poprawiają efektywność operacyjną - zmniejszając ryzyko zbędnych naruszeń zastanych struktur i zwiększając możliwości orientacji przestrzennej - dzięki neuronawigacji śródoperacyjnej, obrazowaniu 3-wymiarowemu czy wizualizacji perfuzji tkanek.