• Autoryzowany serwis

    Aparatury medycznej

    Autoryzowany serwis Aparatury medycznej
  • Autoryzowany serwis

    Aparatury medycznej

    Autoryzowany serwis Aparatury medycznej

Serwis

W trosce o najwyższy standard współpracy z obecnymi oraz przyszłymi Klientami firmy Pro Vita, prowadzimy autoryzowany serwis oferowanych urządzeń. Ciągłe dążenie do podnoszenia kwalifikacji przez szkolenia oraz certyfikację procedur serwisowych u reprezentowanych producentów sprawiają, że dostarczamy najwyższej jakości diagnostykę, przeglądy i naprawę sprzętu. Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna realizowana jest przez specjalistów mających wieloletni staż pracy w zakresie technologii medycznej. Mimo że oferowane produkty są niszowe i unikalne, a systemy wyróżniają się wyjątkową innowacyjnością, stale utrzymujemy wyszkolony zespół techników, w gotowości do wsparcia w nawet najbardziej zaawansowanych aspektach napraw.

Obsługa zdalna

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu dla naszych Klientów udostępniamy możliwość zdalnego dostępu serwisowego przez naszych inżynierów do wszystkich instalowanych systemów medycznych, sterowanych w oparciu o komputery lub tablety (podłączone do sieci internetowej). Wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas naszych Klientów, a przede wszystkim przyspieszyć naprawę i zminimalizować okres wyłączenia urządzenia z bieżącego użycia w placówce. To rozwiązanie może być stosowane zarówno w przypadku standardowych procedur diagnostycznych, nagłych interwencji serwisowych, jak i służyć do dodatkowego szkolenia użytkowników. Zdalne połączenie serwisowe jest szyfrowane i bezpieczne, bez zagrożenia dla ewentualnego wycieku przechowywanych danych poufnych.

Gwarancja

Wszystkie nowe urządzenia medyczne w naszej ofercie są objęte gwarancją. Licencjonowana obsługa serwisowa w Pro Vita świadczona jest zgodnie z wymogami, standardami i procedurami dostawcy sprzętu. Dokładamy wszelkich starań, aby nawet najbardziej unikalne systemy były właściwie obsługiwane, zgodnie z wytycznymi producenta. Aby poznać długość okresu gwarancyjnego danego produktu z naszego portfolio, prosimy o kontakt z Product Managerem.

Normy bezpieczeństwa

Nasz serwis wraz ze sprzętem dostarcza kompletny protokół bezpieczeństwa urządzeń medycznych według norm europejskich: IEC/EN 60601-1 oraz najnowszą IEC 62353 / VDE 0751. Analizy dokonywane są najnowocześniejszą aparaturą Seaward Group UK. Pomiar bezpieczeństwa aparatury medycznej jest bezwzględnie wymagany przez normy europejskie, zapewnia bezpieczeństwo Pacjentom jak i użytkownikom.

Jak wykonać Zgłoszenie Serwisowe
w trzech prostych krokach!

Przejdź na stronę: www.serwis.sprzetmedyczny.pl
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online, podając szczegóły dotyczące urządzenia.
Wyślij. Następnie skontaktuje się z Tobą nasz Specjalista ds. Serwisu.

Przepisy prawne dotyczące serwisu

Informujemy, że od dnia 18 września 2010 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Reguluje ona między innymi odpowiedzialność użytkowników wyrobów medycznych i nakłada na nas, i Państwa pewne obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i serwisowany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Użytkownik takiego wyrobu ma obowiązek przestrzegania instrukcji używania, jak i również przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, w tym również regularną wymianę części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta).

Dodatkowo ustawodawca zobowiązuje nas, jako importera i dystrybutora sprzętu, do wyznaczenia podmiotu upoważnionego do przeprowadzania czynności serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podmiot ten musi posiadać niezbędną wiedzę, sprzęt i odpowiednio wyszkolony personel do fachowej instalacji, okresowych lub doraźnych: konserwacji, obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

Informujemy, że jedynym podmiotem upoważnionym do wyżej wymienionych czynności serwisowych dla wyrobów marki Xoran, Kröber, Inogen, Medisoft, MGC Diagnostics (MedGraphics), Gemss, Compumedics, Restech, GM Instruments, Fiagon, KSP na terenie Polski jest firma Pro Vita.