• Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów
  • Katalog

    Produktów

    Katalog Produktów

Ergospirometria to zaawansowana próba wysiłkowa sercowo-płucna, przeprowadzana w celu dokładnej analizy i oceny wydolności fizycznej organizmu na podstawie analizy wydychanych przez badanego gazów oraz korelacji z monitorowaną pracą serca. Oferowane systemy ergospirometryczny belgijskiej firmy Medisoft oraz amerykańskiej firmy MCG Diagnostics łączą nowoczesną technologię analizy komputerowej z najdokładniejszymi właściwościami diagnostycznymi aparatury medycznej.