Klikając przycisk 'Akceptuję Politykę Prywatności' wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie, przez Administratora danych, firmę PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. K. danych osobowych zapisanych w plikach cookies i podobnych technologiach, stosowanych na stronie w celu marketingowym. Nie zwiększamy zakresu naszych dotychczasowych uprawnień, a Twoje dane są nadal bezpieczne. W każdej chwili możesz wycofać zgodę oraz skorzystać z innych przysługujących Ci uprawnień. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o nich na stronie Polityka Prywatności.

Korzystając ze strony internetowej www.sprzetmedyczny.pl (dalej „Strona www”),  należącej do PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelcach Opolskich (dalej „PRO VITA”), powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych obszarów działania może się zdarzyć również, że dane te powierzasz naszym zaufanym partnerom, którzy funkcjonują w środowisku naszej strony www, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci bezpieczeństwa i obsługi na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej Strony www było komfortowe i bezpieczne, a dostarczane materiały i informacje, najbardziej adekwatne do potrzeb odbiorców. Dokument dotyczący Polityki Prywatności służy wyjaśnieniu, jakie dane są gromadzone i w jakim celu oraz do czego wykorzystywane. W związku z tym, jak ważne są te informacje, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu.

Ilustracja - Gwarancja - Strona Serwis / www.sprzetmedyczny.pl/serwis
Administrator danych

Informujemy, że od dnia 18 września 2010 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Reguluje ona między innymi odpowiedzialność użytkowników wyrobów medycznych i nakłada na nas, i Państwa pewne obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i serwisowany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Użytkownik takiego wyrobu ma obowiązek przestrzegania instrukcji używania, jak i również przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, w tym również regularną wymianę części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta).

Przetwarzane dane

Korzystanie z naszej Strony www może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.Aby skorzystać z niektórych funkcji naszej Strony www, musisz się zarejestrować np. przy dokonaniu zapisu na Newsletter. Podczas rejestracji prosimy o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. Są to również dane, które podajesz nam, np. w ramach formularzy kontaktowych, usługi chat lub poruszając się po poszczególnych podstronach, czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Gromadzimy dane statystyczne, takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania ze Strony, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Tworzenie statystyk pomaga m.in. zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Służy to również celom funkcjonalnym - np. utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie internetowej danej strony ponownie zaakceptować przez kliknięcie polityki prywatności. Dane zebrane automatycznie możemy również wykorzystywać do badania ruchu na poszczególnych podstronach, pomiarów efektywności treści oraz pomiarów popularności ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów zamieszczanych na Stronie. Zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz usługi chat mogą być przekazywane do systemu CRM w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na podstawie przekazanych danych - więcej o tym w dziale Zaufani Partnerzy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną można być nałożony na nas w pewnych szczególnych okolicznościach obowiązek prawny, konieczność przetwarzania danych do wykonania postanowień umowy z osobą, której dane dotyczą - w tym także umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony www na podstawie jej regulaminu -  lub Twoja zgoda.Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania treści i innych usług na Stronie www (np. odpowiedzi za pomocą usługi chat). Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych produktów i usług - np. w odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Strony www jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie będzie to jednak umowa wiążąca się z dodatkową odpłatnością. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminie Strony (np. przy zamówieniu Newslettera), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności. Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie na Stronie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszej Strony www.

Dobrowolność podania danych

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przechowywanie danych

Okres przechowywania danych związany jest z celami i podstawami prawnymi przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej umowy lub w związku z korzystaniem z naszej Strony www nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego - lub inny ze względu na inne przepisy, wynikające z obowiązującego prawa (np. ewidencji danych osobowych nabywców urządzeń medycznych). W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności na Stronie www. Dane wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie lub zmienić preferencje, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Zaufani Partnerzy

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (podmiot przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne, operatorzy hostingu czy dostawca systemu CRM; inni odbiorcy danych – np. nasi usługodawcy i podwykonawcy, biuro podatkowe, kancelaria prawna, firma kurierska, spółki z naszej grupy kapitałowej - w sytuacjach koniecznych do realizacji postanowień zawartych umów; a także organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.Wśród Zaufanych Partnerów, których usługami i narzędziami się posługujemy są: Shoplo sp. z o.o. (dostawca usług hostingowy, operator systemu Strony www), GOOGLE LLC (dostawca usług webanalitycznych Google Analytics oraz Google Adwords), salesforce.com, inc. (dostawca systemu CRM), AZ.pl Sp. z o.o. (dostawca usług hostingowych), Facebook.com, Inc. (dostawca usług webanalitycznych w ramach usługi Piksel Facebooka), PRO VITA Europe GmbH (podwykonawca, spółka grupy kapitałowej). Przy niektórych treściach na naszej Stronie www stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu wtyczek społecznościowych lub innych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych przez Zaufanych Partnerów, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami w dziale dot. praw osoby, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji, kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej: gdpr@provitagroup.com lub korespondencyjnie: PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Parafialna 1, 47-100 Strzelce Opolskie - z dopiskiem “GDPR”.Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania czynności w związku z danymi lub uzyskania informacji za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie inne, dodatkowe dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.Osobom, których dane dotyczą przyznane są prawa, z których skorzystanie zostało umożliwione, w tym: prawo dostępu danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. A także jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie, prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody i pozostałych, możesz skorzystać z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dziale dokumentu. W zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących poszczególnych usług (np. założenie konta) wgląd do danych, cofnięcie zgody oraz pozostałe - można realizować poprzez panel tego konta. Jeśli przy wejściu na Stronę www wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać klikając "Weryfikacja Polityki prywatności" - korzystanie w pełni z zasobów strony nie będzie możliwe.

Dane osobowe dzieci

Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 18 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Pliki cookies

Cookies są krótkimi informacjami, które nasza Strona www lub nasz Zaufany Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić atrakcyjność prezentowanych treści i komunikatów. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez naszą Stronę do utrzymania sesji i ustawień użytkownika, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z poszczególnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze Strony. Z uwagi na okres przechowywania w ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Strony www. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne jej działanie w pełnym zakresie. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie zgody w oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu na Stronę www. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies.

Bezpieczeństwo

Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.W związku z możliwym rozszerzaniem funkcjonalności Strony www oraz zmianom jakim podlegały będą technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie - w przyszłości możemy być zmuszeni wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności - do czego zastrzegamy sobie prawo. Informacje o zmianach będą dostarczane stosownym komunikatem, lecz z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności.

WE ARE

A PROUD PART OF PRO VITA GROUP
Niestety musisz zawrócić

.